Scientists
  • ● Faculty and Staff
Name:
Li Lele
Education:
Positions:
Academic title:
professor
Postal Code:
100190
Subject categories:
Mailing Address:
E-mail:
lilele@nanoctr.cn

Resume:

Direction:

Achievements:

Article:

1. Jian Zhao, Jinhong Gao, Wenting Xue, Zhenghan Di, Hang Xing, Yi Lu, Lele Li*, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 578-581.

2. Yifan Li, Zhenghan Di, Jinhong Gao, Ping Cheng, Chunzhi Di, Ge Zhang, Bei Liu, Xinghua Shi, Ling-Dong Sun,Lele Li*, Chun-Hua Yan, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13804-13810.

3. Lele Li, Yi Lu*, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5272-5275.

4. Lele Li, Rong Tong, Hunghao Chu, Weiping Wang, Robert Langer*, Daniel S. Kohane*, PNAS 2014, 111, 17099-17103.

5. Lele Li, Peiwen Wu, Kevin Hwang, Yi Lu*, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2411–2414.

6. Lele Li, Ruobing Zhang, Leilei Yin, Kezhi Zheng, Weiping Qin, Paul R. Selvin, Yi Lu*, Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 6121-6125.

Community service:

Commitment to research the situation: